Juridikklubba på träbord.

Introduktion till ny LSS-standard

Om utbildningen

2015 inledde vi i Svenska Vård ett arbete med att ta fram nationella standarder för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet och 2019 presenterades HVB standarden. Nu finns det även en LSS standard klar som SIS har tagit fram.

I arbetet med LSS-standarden har kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med brukaren i centrum.

Till vem vänder sig dagen? Kursen vänder sig till dig har en ledningsfunktion inom vård och omsorg samt till dig som arbetar att säkerställa verksamhetens kvalitativa arbete.

Syftet med dagen

Syftet med introduktionsdagen är att få en grund om hur ett förbättringsarbete med grund i LSS standarden går till i praktiken och hur en verksamhet kan certifiera sig utifrån den.

Under den digitala utbildningsdagen lär vi oss om hur ett förbättringsarbete med grund i standarden går till i praktiken och hur en verksamhet skulle kunna gå vidare till en certifiering. Klicka här för mer information om standarden.

Intresset för standarden är stort både bland beställare, utförare och aktörer. Svenska Vård arrangerar därför en introduktionsutbildning digitalt där vi fördjupar oss i innehållet med utgångspunkt i följande punkter:

 • Bakgrunden till standarden
 • Kring standarder och certifiering
 • Innehållet:
 • Omfattning, termer och definitioner
 • Individen
 • Helhetssyn, hälsa, kommunikation, relationer, mm
 • Psykisk ohälsa, riskbeteende, våld, demens, mm
 • Bostad
 • Organisation
 • Värdegrund, etik, integritet
 • Systematisk kvalitetsledning
 • Dokumentation
 • Exempel på arbetssätt
 • Introduktion av enskild till ny bostad
 • Introduktion av nyanställd
 • Reflektionstid för personal
 • Stöd till verksamheten
 • Boendemiljö
 • Nyttan av standarder i framtiden
 • Branschens utveckling
 • För enskilda verksamheter
 • Möjligheter till fortsatt arbete med grund i standarden

Kursledare

Pernilla & Patrick

Pernilla Åkesson, Fogdaröd Omsorg, vård & skola. & Patrik Ulander, Pawima AB.

Utbildningsdatum

31 mars klockan 09.00-16.00, Digital utbildning

Digital ikon i rött

Pris per deltagare

 • 2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård
 • 2 750 kronor för medlemmar i Famna.
 • 4 250 kronor för icke medlemmar.

Priserna är exklusive moms. Begränsat antal platser. Frågor om anmälan: events@svenskavard.se