Juridikklubba på träbord.

Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Om utbildningen

Systematiskt kvalitetsledningsarbete står allt mer i fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen från beställare och myndigheter blir allt skarpare. Det kan vara svårt som vårdgivare att få överblick över alla krav som ställs och att veta om man uppfyller dem. Det kan också vara en utmaning att få det systematiska kvalitetsarbetet att leda till konkret nytta i verksamheten och att få det tekniska stödet att fungera.

Till vem vänder sig dagen? Kursen vänder sig till dig som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i olika roller inom vård och omsorg.

Syftet med dagen

Syftet med utbildningen är att tydliggöra kraven på det systematiska kvalitets ledningsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Kursen skall också bidra till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Omfattning och innehåll

 • Krav: lagar och föreskrifter samt andra kravställningar
 • Processer, aktiviteter och rutiner
 • Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål
 • Risk- och händelseanalys
 • Svenska Vårds “Handledning - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
 • Egenkontroll, bl a kvalitetsmätning inkl. nationella jämförelse
 • IVO:s tillsyn
 • Dessutom dokumenthantering, systemstöd (programvara, molntjänster, IT) och den fortsatta utvecklingen inom området

"Bra upplägg och innehåll. Lagom tempo och blandning av dialog och föreläsning."
"Mycket bra föredragshållare."

Kursledare

Information om utbildare kommer i augusti

Utbildningsdatum

 • 11 oktober 2022 klockan 09.00-16.00
Digital ikon i rött

Pris per deltagare

 • 2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård
 • 2 750 kronor för medlemmar i Famna.
 • 4 250 kronor för icke medlemmar.

Priserna är exklusive moms. Begränsat antal platser. Frågor om anmälan: events@svenskavard.se