Juridikklubba på träbord.

Introduktion till ny HVB-standard

Om utbildningen

2015 inledde Svenska Vård ett arbete med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Svenska institutet för standarder (SIS) fick uppdraget att organisera arbetet I arbetet med HVB-standarden har kommuner, myndigheter, utförare och brukarorganisationer samverkat för att hitta en nivå som säkerställer högt ställda krav, med klienten i centrum.

HVB standarden har nu klar i två år och allt fler verksamheter börjar att arbeta efter HVB-standarden. Intresset för standarden är stort både bland beställare, utförare och aktörer som SKL och IVO och Svenska Vård arrangerar därför en introduktionsdag om den svenska standarden.

Till vem vänder sig dagen? Kursen vänder sig till dig har en ledningsfunktion inom vård och omsorg samt till dig som arbetar att säkerställa verksamhetens kvalitativa arbete.

Syftet med dagen: Syftet med introduktionsdagen är att få en grund om hur ett förbättringsarbete med grund i standarden går till i praktiken och hur en verksamhet kan certifiera sig utifrån den.

Klicka här för att läsa mer om standarden.

Omfattning och innehåll

 • Uppdraget HVB
 • Ledningssystem
 • Evidensbaserad praktik
 • Processens faser: Inskrivning – Insats – Utskrivning
 • Personal och kompetens
 • Arbets- och boendemiljö
 • Skola och arbete
 • Kost

Kursledare

Patrik Ulander

Patrik Ulander, Pawima AB.

Utbildningsdatum

Nya datum kommer inom kort.

Utbildare: Patrik Ulander, Pawima AB

Plats: Digitalt via Zoom 9-16

Digital ikon i rött

Pris per deltagare

 • 2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård
 • 2 750 kronor för medlemmar i Famna.
 • 4 250 kronor för icke medlemmar.

Priserna är exklusive moms. Begränsat antal platser. Frågor om anmälan: events@svenskavard.se