Datorer på ett bord med ett videomöte på.

Verksamhets­ledningssystem

Tema

Verksamhetsledningssystem - så rätt och så enkelt

Till vem vänder sig frukostträff? Ägare, chefer och andra i ledningsfunktioner i Svenska Vårds medlems verksamhet.

Innehåll

Svenska Vård kommer har fått ensamrätt inom bransch vård och omsorg av ett webbaserat integrerat verksamhetsledningssystem (VLS). VLS kommer att erbjudas till våra medlemmar till ett mycket förmånligt abonnemangspris under 2022. Ett webbaserat verksamhetsledningssystem som är enkelt att använda är utvecklat för de som vill att verksamhetsstödet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö ska hänga ihop. VLS anpassar sig enkelt till verksamhetsprocesser och skapar en röd tråd mellan valda strategier och dagligt arbete Svenska Vård planerar nu att att skapa nätverksgrupper mellan de verksamheter som ansluter sig så att man tillsammans kan hjälpas åt att säkra än mer högkvalitativa vård och omsorgsverksamheter framöver.

Under vintern och våren startar vi upp en pilotgrupp av medlemmar som tillsammans med leverantören lägger grunderna av vår spetskompetens vård och omsorg till verksamhetsledningssystemet. Från och med sommaren 2022 kommer de medlemsverksamheter som vill kunna ansluta sig.

Gästföreläsare vid detta tillfälle är Diego Rebeggiani som är en de ansvariga för verksamhetsledningssystemet. Diego kommer att ge oss en kort genomgång verksamhetsledningssystemet men framförallt berätta om vinsten att arbete med VLS.

Kort info kommer även att ges om Svenska Vårds arbete i detta.

Varmt välkommen med digitalt den 11 mars 9.00 - 9.45 (Incheckning från 8.50)