Datorer på ett bord med ett videomöte på.

Verksamhetsledningssystem – ett viktigt verktyg för kvalitativ vård och omsorg

Tema

Verksamhetsledningssystem – ett viktigt verktyg för kvalitativ vård och omsorg

Svenska Vård har fått ensamrätt på ett webbaserat integrerat verksamhetsledningssystem (VLS inom bransch vård och omsorg). Detta webbaserade verksamhetsledningssystem är enkelt att använda och utvecklat för de som vill att verksamhetsstödet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö ska hänga ihop.

Under året har Svenska Vård och en pilotgrupp av medlemmar tillsammans med leverantören sammanfogat vår spetskompetens inom vård och omsorg till att förbättra och utveckla verksamhetsledningssystemet.

VLS anpassar sig enkelt till verksamhetsprocesser och skapar en röd tråd mellan valda strategier och dagligt arbete. Svenska Vård planerar nu att skapa nätverksgrupper mellan de verksamheter som ansluter sig så att man tillsammans kan hjälpas åt att säkra än mer högkvalitativa vård och omsorgsverksamheter framöver.

VLS kommer att erbjudas till våra medlemmar till ett mycket förmånligt abonnemangspris under 2023