Flera personer i ett mötesrum.

Introduktion till Supported Employment (SE) och Individuell Place and Support (IPS)

Om utbildningen

Ta chansen och få veta mer om möjligheterna i metoden Supported Employment (SE) och Individuell Place and Support (IPS).

Vi ger dig chansen att få veta mer om varför en gemensam värdegrund som genomsyrar verksamhetens metodarbete ökar möjligheten att skapa ”ett arbetsliv för alla”. Under dagen får du en introduktion i metodarbetet. Vi presenterar teori, material och struktur. Du får utbyta erfarenheter med andra som underlag för fortsatt arbete.

Till vem vänder sig dagen? Kursen vänder sig till medarbetare och chefer som arbetar med den enskildes sysselsättning inom SOL & LSS.

Syftet med dagen

Dagen syftar till att ge grundläggande kunskap inom Supported Employment (SE) och den evidensbaserade formen av Supprted Employmnet, Individuell Place and Support (IPS).

Mål med dagen

Efter dagen ska kursdeltagaren nått en översiktligt kunskap kring Supported Employment och Individual Placement and Support, IPS. Kursdeltagaren ska känna till strukturerna, vilka redskap och processer som kan användas för att skapa ett individuellt stöd ut i arbete.

Kursledare

Mimmi Darbo

Mimmi Darbo, Misa Kompetens.

Mimmi Darbo som sedan många år arbetar som utbildare inom Misa kompetens AB . Mimmi är leg. Arbetsterapeut med vidareutbildningar inom Konsultativt arbetsätt, Supported Employment, MI (motiverande samtal), samt i pedagogik på Sthlm Universitet.

Misa Kompetens AB är en del i Wiljagruppen AB som är medlem i Svenska Vård.

Omfattning och innehåll

Syftet med utbildningen

Vi går igenom material som skapar förutsättningar för att få ett gemensamt förhållningsätt kring samverkan och utveckling mot arbete. Inom metodarbetet utgår man ifrån ett positivt förhållningssätt där man fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga de mål som personen sätter upp.

Vi arbetar med värdegrund och förhållningssätt som väsentlig bas för metodarbetet. Kursdeltagaren får inblick i evidensen inom IPS, med praktisk tillämpning av olika verktyg och samtalstekniker.

Vi testar på samtalsmetodik som utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.

Kursdeltagaren för en inblick i Grundstenarna i Supported Employment:

 • Överenskommelse med klient
 • Yrkesprofil
 • Jobbsökande
 • Arbetsgivarengagemang
 • Stöd på och utanför arbetet

Samt de 8 grundprinciperna som man har utvecklat inom IPS:

 • Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
 • Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
 • Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
 • Vanligt lönearbete är målet
 • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)
 • Sökandet efter arbete inleds snabbt
 • Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
 • Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning