Juridikklubba på träbord.

GDPR – Konsekvenser för vårdgivare

Om utbildningen

GDPR- konsekvenser för vårdgivare ger kunskap bland annat om de olika artiklar och regler i GDPR som är särskilt aktuella utifrån vårdgivarperspektivet och olika bestämmelser om sekretess, som får betydelse för informationshantering. Som vårdgivare hanteras personuppgifter som är särskilt känsliga och skyddsvärda, vilket ställer särskilda krav på säkerheten.

Därtill kommer utbildningen att behandla frågeställningar utifrån andra näraliggande regelverk, såsom NIS-lagen (2018:1174) och olika bestämmelser om sekretess, som får betydelse för informationshanteringen. Utbildningen ger också kunskap om vilka typiska fallgropar som GDPR kan innebära för vårdgivare, vilka konsekvenser detta kan leda till och hur detta kan undvikas.

Till vem vänder sig dagen?Utbildningen riktar sig till all slags personal som i sitt arbete hos vårdgivarna ansvarar för eller hanterar olika slags information som innehåller personuppgifter. Som exempel kan nämnas beslutsfattare och ansvariga för anskaffande av informations- och IT-system, personal inom HR eller personaladministration, personal som arbetar med IT, information och säkerhet, men även dataskyddsombud eller jurister.

Syftet med dagen

Utbildningen ska hjälpa medarbetare att i sitt arbete fatta beslut som blir korrekta i förhållande till GDPR och näraliggande regelverk, vilket minskar riskerna för tillsyn och sanktioner men även främjar vårdtagarnas och allmänhetens förtroende för verksamheten.

Omfattning och innehåll:

  • Inledning, bakgrunden till EU:s dataskyddspaket med GDPR och personuppgiftsbegreppet.
  • Förhållandet mellan GDPR och andra lagar, de olika rollerna enligt GDPR (personuppgiftsansvarig (PuA), personuppgiftsbiträde (PuB) och dataskyddsombud (DSO).
  • De grundläggande principerna i GDPR för all personuppgiftsbehandling, laglig/rättslig grund för behandlingen, säkerhetskraven i GDPR och säkerhetsfrågorna.
  • Informationsplikten, behandling i tredje land (utanför EU/EES), skadestånd och sanktionsavgifter som påföljder vid åsidosättanden av GDPR.
  • Några uppmärksammade fall (Schrems II-domen, 1177 Vårdguiden, De 8 vårdgivarna).
  • Problematiken kring molntjänster, sekretess/tystnadsplikt, sammanfattning och avslutning.

Kursledare

Conny Larsson

Conny Larsson,Singularity Law.

Conny Larsson är advokat och är verksam på Advokatfirman Singularity Law AB. Conny är en entusiastisk föreläsare som har förmågan att förmedla kunskap och information på ett engagerat och intresseväckande sätt. Conny har arbetat med IT- och informationsrättsliga frågor i mer än 30 år. Han har bl.a. varit verksjurist hos Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten.

Utbildningsdatum

7 september klockan 09.00-16.00, Digital utbildning

Digital ikon i rött

Pris per deltagare

  • 2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård
  • 2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  • 4 250 kronor för icke medlemmar.

Priserna är exklusive moms. Begränsat antal platser. Frågor om anmälan: events@svenskavard.se