Två personers händer med en ipad

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Den 2/2 träffades sex av våra medlemsverksamheter till ett digitalt nätverk gällande aktuella upphandlingar inom LSS.

Ett gott möte med fokus på att lära av varandra. Men även att gemensamt få fram delar i upphandlingar som Svenska Vård bör lyfta till upphandlande organisationer för att säkerställa bland annat rimlighet i krav i framtida upphandlingar.

Här hittar du som medlem en sammanfattning av nätverkets innehåll