Flera personer som pratar med varandra vid ett fönster

Nätverk svåra personalärende

Nätverk svåra personalärende

Den 11 februari var träffades cirka 15 medlemmar digitalt för ett frukostmöte om "Svåra personalärenden".

Tillsammans med företaget Compleo , som är en del av Svenska vårds medlemsföretaget Wiljagruppen, fick vi gemensamt många goda verksamhetsnära råd och tips på hur man kan säkerställa en god process kring "Svåra personalärenden".

Frukostträffen kommer utmynna i ett Arbetsrätts-nätverk för våra medlemmar.

Mer om Compleo och hur medlemsverksamhet kan anlita dem finns i underlaget som hämtas i länk nedan för medlemmar.