Två personer håller händer.

Ny kvalitetssäkring av HVB - Workshops

Om utbildningen

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling till en en serie workshops i ämnet Ny nationell standard för kvalitetssäkring av HVB.

2015 initierade Svenska Vård, i samverkan med Svenska Institutet för standarder (SIS), arbetet med att ta fram en nationell standard för kvalitetssäkring av HVB. Ett 20-tal andra aktörer anslöt sig till arbetet som sedermera resulterade i en nationell standard. Nu går arbetet in i en ny fas - att standarden för HVB används och skapar nytta i HVB-verksamheter. HVB-standarden har väckt stor uppmärksamhet och många visar intresse för hur den kan fungera som en gemensam överenskommelse kring återkommande problem. Förutom HVB-verksamheter har kommuner, beställare och myndigheter som Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg engagerat sig i utvecklingen av den nya standarden.

Svenska Vård erbjuder under 2022 en serie workshops i ett sammanhållet program med utgångspunkt i standarden. Alla workshops har ett tema där inbjudna föreläsare bidrar till att skapa förutsättningar för att bygga struktur utifrån innehållet. Mellan varje workshop arbetar deltagarna med hemuppgifter som utgår från den egna verksamheten och som presenteras på nästa träff för utbyte med övriga deltagare. Programmet är öppet för alla som driver HVB, oavsett huvudmannaskap eller organisationstillhörighet. Vi vill verka för ett utbyte mellan olika typer av inriktningar med fokus på bättre insatser för våra klienter. Deltagande ska leda till att verksamheten tar nästa steg mot en certifiering utifrån standarden. Hela programmet utformas i samarbete med sakkunniga inom certifiering och standarder, som också har erfarenhet från social vård och omsorg. För bästa möjliga utbyte mellan deltagarna begränsas antalet medverkande verksamheter till 20 st. Programansvarig: Patrik Ulander, ansvarig för Svenska Vårds utbildningar inom kvalitet och ordförande i TK617 Tjänster inom social omsorg och omvårdnad.

Inbjudna föreläsare:

 • SKR – Sveriges Kommuner och Regioner
 • SKL Kommentus Inköpscentral
 • Socialstyrelsen
 • RISE - Research Institutes of Sweden
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Företrädare för brukarorganisationer
 • Sakkunniga inom kvalitet, standarder och certifiering

Kursledare

Patrick Ulander

Patrik Ulander, Pawima AB.

Utbildningsdatum

Workshop 1: 17-18 maj i Stockholm

Workshop 2: 8-9 september i Stockholm

Workshop 3: 15-16 november i Stockholm

Pris per deltagare

 • 23 500 kronor för medlemmar i Svenska Vård
 • 23 500 kronor för medlemmar i Famna.
 • 25 000 kronor för icke medlemmar.

Priserna är exklusive moms. Fika och lunch ingår.

Frågor om anmälan: info@svenskavard.se alt. 070-779 12 94

Utbildningsprogram och datum

Workshop 1

HVB som verksamhet.

17-18 maj klockan 09.00-16.00, Stockholm.

Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle.

 • Uppdraget HVB
 • Krav utöver standarden: lag och föreskrift
 • Processens faser
 • Evidensbaserad praktik
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 2

Krav utöver insatsen.

8-9 september klockan 09.00-16.00, Stockholm

Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle.

 • Arbetsmiljö
 • Brandskydd
 • Hälso- och sjukvård
 • Skola
 • Tillgänglighet
 • Kost
 • Gästföreläsare
 • Hemuppgift

Workshop 3

Presentation av slutarbeten.

15-16 november klockan 09.00-16.00, Stockholm

Kurslokal: meddelas vid ett senare tillfälle.

 • Posterpresentationer
 • Summering av genomfört program
 • Arbetet vidare mot en certifiering