Kvinna som håller om ett barn

Vad IVO sett 2021?

Vad IVO sett 2021?

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer

  • Allvarliga brister på boenden riskerar barnens rätt till trygg och säker vård.
  • IVO har i granskningar under 2020-2021 sett allvarliga brister när det gäller medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre (SÄBO).
  • Oseriösa aktörer inom vård och omsorg kräver kraftfullt agerande från IVO

Läs mer och ta del av fullständig rapport här: