Personer som står och pratar med varandra

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Regeringen gav i oktober 2021 IVO i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten. IVO har utgått ifrån effekterna på handläggningstid och kostnader, men även förslagens effekt på kvaliteten i besluten. Rapporten är nu klar.