Juridikklubba på träbord.

Bättre arbetsmiljö – BAM

Syftet med utbildningsdagen?

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utgångspunkten för utbildningen är problemlösning och under dagen ingår ett antal gruppmoment. Gruppen är navet i lärandet – precis som ute på arbetsplatsen i till exempel en skyddskommitté.

Innehåll:

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.
  • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.
  • Att kunna göra en riskbedömning.

Vad är BAM?

BAM är en utbildning framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Den här BAM-utbildningen handlar inte bara om att sitta och lyssna på en föreläsare. Istället används en metodik som har visat sig fungera bra när man ska lära sig arbeta med arbetsmiljöfrågor. Förutom grundläggande arbetsmiljö kunskaper får du även lära dig ett arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Ett arbetssätt som du direkt kan använda ute på din arbetsplats. Efter utbildningen vet du till exempel hur ni på arbetsplatsen kan undersöka, bedöma, genomföra åtgärder och följa upp olika arbetssituation

Utbildare

malin Burman

Malin Lund Kriskonsulterna.

Utbildningsdatum

25 oktober

Plats

Göteborg eller digitalt via Zoom 9-16

Digital ikon i rött

Pris per deltagare

  • 2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård
  • 2 750 kronor för medlemmar i Famna
  • 4 250 kronor för icke medlemmar

Priserna är exklusive moms. Begränsat antal platser. Frågor om anmälan: events@svenskavard.se