Personer som står och pratar med varandra

Framtidens HVB – en konferens om en vårdform under utveckling.

En omstridd fråga

Huruvida det är bra att placera barn och unga på institution eller inte är en omstridd fråga. Det finns berättelser om missförhållanden och uteblivna behandlingsresultat. Fallgroparna är många. Samtidigt vet alla som arbetar med placerade barn att det också finns många exempel där institutionen varit räddningen, det enda alternativet och/eller det som till slut fick en negativ utveckling att vända. Detta perspektiv vill vi använda den här konferensen för att fördjupa oss i. Vad vet vi fungerar och vad behöver vi utveckla ytterligare? Vad säger de som varit placerade? Vad säger forskningen? Vad tänker regeringen?

Under ledning av professor Torbjörn Forkby (LNU) som är moderator för dagen, kommer en rad spännande föreläsare delge sina perspektiv och pågående utvecklingsarbeten kring svensk HVB-vård för unga. Vi kommer få ta del av arbetet med den statliga utredningen ”Barn och unga i samhällets vård” via utredningssekreterare Pär Alexandersson, höra hur det går med målgruppsbedömningarna inom SiS genom projektledare Marie Frendin samt lyssna på Rebecca Svensson som varit placerad stora delar av sin uppväxt och idag arbetar som socionom.

Vidare kommer forskaren Sofia Enell berätta om sina studier kring vad institutionsvård gör med familjerelationerna och Patrik Ulander om den nya HVB-standarden som kommer underlätta och tydliggöra kvalitetsarbetet inom HVB-vården.