Personer i ett rum som diskuterar.

OCD-centret

Svenska Vård öppnade upp för nominering av årets företag/stiftelse/förening 2022 inom Svenska Vård. Svenska Vårds styrelse har därefter haft ett sammanträde för att utse tre nominerade i denna kategori. De tre som nominerats är OCD-centret i Uppsala, Bergslagsgården i Ängelsberg och Skolberga HVB i Rönninge.

Svenska Vård har intervjuat samtliga nominerade och presenterar här en artikelserie där samtliga tre företag beskriver varför just de lyckas så väl med sitt värdegrundsarbete som i sin tur ger en hög kvalitet på verksamheten.

OCD-centret i Uppsala

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som sedan 2002 bedriver dygnet-runt-vård och behandling för personer med tvångsproblem. Behandlingarna planeras av och genomförs med legitimerade psykologer.

OCD-centret har i 20 års tid erbjudit evidensbaserad behandling för tvångssyndrom som öppen heldygnsvård (OCD). Verksamheten är ett praktexempel på när det privata tillskapar något som helt uppenbart behövs i samhället, men inte erbjuds i de offentliga systemen, nämligen en plats där man kan få arbeta fokuserat med en verksam behandling för en mycket funktionsinskränkande diagnos.

Målet med verksamheten är att ge varje elev bästa möjliga förutsättning för att skapa och leva ett mer självständigt liv genom att minska sitt tvång. Verksamheten består av utredning och omfattande behandling med evidensbaserade arbetsmetoder. OCD-centret har inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och behandlingen består till stor del av exponering med responsprevention (ERP). De är idag 16 anställda varav 12 jobbar på deltid.

Svenska Vård Intervjuade Claes Stjernqvist som är verksamhetschef och legitimerad psykolog med inriktning KBT. Han har jobbat på OCD-centret i 5 år och trivs väldigt bra på sin arbetsplats.

 Bergslagsgården i Ängelsberg

Vad är framgångskonceptet?

Vi har nischat oss och fokuserar enbart på tvångssyndrom, vilket gjort oss till experter på området. Det innebär att vi har idag ett stort förtroende och hög kompetens kring de med svåra till extremt svåra tvångssyndrom. Bredd kan vara ett problem inom HVB exempelvis. Därför är det av stor vikt att någon är spindeln i nätet som förstår och kan styra upp behandlingar. 78 % med tvångssyndrom har symptom av annat. Det skulle vara märkligt om det inte finns någon annan diagnos. Därför är det för oss viktigt med bedömningssamtal mellan behandlare och läkare samt beteendeobservationer. Vissa gånger är det annat som först måste behandlas och vi skriver ett utlåtande efter varje bedömning och har därefter löpande kontakt med kommun eller psykiatri för att vara beredda att ta emot en elev vid det tillfälle där vi anser vi kan påbörja en behandlingsplan. Vi har mycket goda resultat för våra behandlingar och våra elever är hos oss i snitt 6 månader innan vi genomför en utslussningsplan under kontrollerade former.

För att lyckas så bra krävs väl gott ledarskap och hög kompetens hos personalen, hur arbetar ni med det?

Det är viktigt att skapa rätt teamstruktur med tydlig rollfördelning och delegerade ansvarsområden. Frank som är VD och ägare får ta mycket av det formella, ekonomiska, HR samt fullfölja och utveckla uppdrag både från myndigheter och regioner. Vilket ger oss som verksamhetschefer stort utrymme att ägna oss åt att finnas ute i verksamheten. Det är stor fördel att vi är ett mindre företag med en platt organisationsform utan hierarkier. Det ger ett tillåtande klimat med stort utrymme för coachning och handledning.

En av våra framgångsfaktorer för kompetensförsörjning är att vi har tillgång till psykologstudenter som rekryteras från psykologprogrammet vid Uppsala universitet. För att få dessa tjänster måste eleverna gått ut sin 6 termin. Av dessa elever är det många som sedan även väljer att gå både sin praktik och PTP på OCD-Centret.

Tips till andra!

Studenter är en fantastisk resurs men de stannar kvar en kortare tid och då behöver organisationen vara strukturerad på detta vis. Skapa ett gott rykte genom att göra arbetet intressant och utvecklande för de som jobbar där. Lön är inte det avgörande, utan det är handledning, utveckling, referenser och kompetenshöjande insatser. Det finns ett stort värde för kvällspersonal och psykologassistenter att bli delaktiga genom ett större behandlingsansvar. Det blir en morot för dem att få möjlighet att fylla en värdefull behandlingskomponent.

Fördelen med att vara liten är att det är enkelt att skapa en välkomnande kultur. Man välkomnas som en i gänget. Vi har regelbundna handledningstillfällen där alla samlas för att diskutera bredare frågeställningar, etiska dilemman, praktiska och teoretiska diskussioner för att få samma bilder och roller. Närheten till universitetet ger oss också möjlighet att både bidra och ta del av den senaste forskningen inom området.

OCD centret

Vilken är den viktigaste frågan för Svenska Vård att driva?

En viktig fråga är att säkerställa kompetensförsörjningen till branschen och fokus bör ligga på utbildning. Jag ser gärna att Svenska Vård som organisation kan vara en viktig länk i samordningen mellan huvudman, uppdragsgivare och uppdragstagare. Det finns brister i kommunikationen mellan dessa olika nätverk som leder till att onödigt höga murar byggs upp. Svenska vård kan bidra till att riva dessa murar så att elevens behov kan få en central position i samarbete och samverkan.

Det hade även varit bra om Svenska vård kan hjälpa till att skapa nätverk för att tillsammans med andra chefer diskutera ledarskapets utmaningar och möjligheter.

Grattis till nomineringen årets företag inom Svenska Vård!

Tack, Det känns mycket stort att OCD-Centret blivit nominerade och att vårt arbete uppskattas på detta sätt! Vi ser fram emot att träffa branschkollegor på er årskonferens den 15 mars.

Läs mer om OCD centret →