Personer i ett rum som diskuterar.

Bergslagsgården i Ängelsberg

Svenska Vård öppnade upp för nominering av årets företag/stiftelse/förening 2022 inom Svenska Vård. Svenska Vårds styrelse har därefter haft ett sammanträde för att utse tre nominerade i denna kategori.

De tre som nominerats är OCD-centret i Uppsala, Bergslagsgården i Ängelsberg och Skolberga HVB i Rönninge.

Svenska Vård har intervjuat samtliga nominerade och presenterar här en artikelserie där samtliga tre företag beskriver varför just de lyckas så väl med sitt värdegrundsarbete som i sin tur ger en hög kvalitet på verksamheten.

Bergslagsgården i Ängelsberg

Bergslagsgården startade sin verksamhet i februari 1969 och har utvecklat en psykosocial behandlingsmodell som syftar till att långsiktigt rehabilitera människor med en psykiatrisk sjukdomsbild. Rehabiliteringen bygger på olika steg i en vårdkedja, från en intensiv omvårdnad i enhetens huvudbyggnad via en gruppbostad till boende i egna lägenheter.

Målet med rehabiliteringen är att vårdtagarna skall utveckla basala psykosociala funktioner för att kunna leva ett mer självständigt liv på sin hemort. För de vårdtagare som stannar upp i utvecklingen finns möjligheten för ett mer permanent boende, med avpassade omvårdnadsinsatser för att upprätthålla en god livskvalitet.

Svenska vård intervjuade Sebastian Eriksson som är ägare av detta anrika familjeföretag.

 Bergslagsgården i Ängelsberg

Berätta om din verksamhet?

Bergslagsgården är ett familjeföretag som startade 1969 av min pappa Kurt Ericsson. Kurt var även aktiv i bildandet av Svenska Vård när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman. Jag och min systers kompis Kristina Rasmussen tog succesivt över driften av företaget runt 2008, men man kan säga att jag i stort är född och uppvuxen med företaget och Kristina har varit med sedan slutet på 80-talet det har varit viktigt för oss att utveckla Bergslagsgården i samma goda anda där den boende är i fokus och varje insats utgår ifrån varje enskild brukares behov. Det har varit viktigt att skapa en hemlik och trivsam boendemiljö. En trivsam miljö är ett lugn i sig som i sin tur underlättar insatsen med att hjälpa de boende med deras problematik.

Vad är de stora utmaningarna med att driva ett behandlingshem?

En väsentlig skillnad från tidigare perioder är att klienterna är sjukare än tidigare då kommunerna har blivit bättre att ta hand om dessa personer, men när det ej går längre så finns vi och kan hjälpa dess individer. Det är då det är extra viktigt med en god kommunikation mellan medicin och behandling. Här finns en hel del utvecklingspotential för att säkerställa en god och nära vård i samverkan med öppenvården. Idag har Bergslagsgården tagit över öppenvårdens ansvar genom att vi har en egen läkare som konsult. Det skapar en kontinuitet som skapar trygghet för brukarna.

Våra klienter finns hos oss väldigt länge så det är oerhört viktigt att skapa kontinuitet. Det finns ett stort värde att ruta in rutiner och skapa en strukturerad vardag så att den som är placerad upplever en god och meningsfull vård hos oss.

Upplever du svårigheter att hitta rätt kompetens och anställa kvalificerad arbetskraft?

Vi har ett gott rykte och folk söker sig till oss. Det är vi tacksamma för då det är ett tecken på att vi har en hög kvalitet på vår verksamhet.

Hur gör du som ledare för att skapa den trygga miljö som är signifikant för Bergslagsgården?

Styrkan är att vi som ledning finns i verksamheten och är en del i det dagliga arbetet. Vi har en platt organisation och det ger en närvaro som främjar hela organisation. Styrkan finns i det lilla. Vi har möjligheter att individualisera aktiviteter för varje enskild individ då beslutsvägarna är så pass korta.

Framtiden för oss ligger i att bibehålla den perfekta nivån där vi har hög kvalitet och kompetensen ska höjas. Det är det goda arbetet med klienterna som är ambitionshöjande och det är Innehållet som ska växa, inte skalet. Vi är ett familjeägt företag sedan 1969 och vårt stora värde är att vi levererar endast på kvalitet och inte på mängd.

 Bergslagsgården i Ängelsberg

Grattis till nomineringen årets företag inom Svenska Vård!

Stort tack, det är alltid kul att bli uppmärksammad för det arbete som vi utför.

Läs mer om Bergslagsgården i Ängelsberg →