En Piku OnDemand-utbildning

Dokumentation inom socialtjänstens äldreomsorg

Tid: 2 tim 15 min (exkl. quiz)

Utbildare: Annika Staaf

För dig som för journal och anteckningar i äldreomsorgen

Det är en konst att både se och dokumentera en vårdtagares individuella behov i äldreomsorgen.

I denna kurs går vi igenom hur vi kan arbeta för att formulera informativa och användbara genomförandeplaner men även fortlöpande anteckningar. Språkets centrala roll i dokumentationsarbetet kommer också att belysas.

Du får ta del av aktuell kunskap om den rättsliga regleringen på de områden som behandlas:

 • Vilka lagar styr den dokumentationen?
 • Vad säger Socialstyrelsen?
 • Vad är bindande föreskrifter och vad är allmänna råd?
 • Hur kan vi synliggöra vårdtagarens bakgrund och intressen, vardag och rutiner?
 • Hur kan vi sätta ord på praktiskt omsorgsarbete – en utmaning?
 • Vem eller vilka skriver vi för?
 • Hur väljer vi ut tillräcklig och väsentlig information?
 • Hur ser en bra text ut?
 • Hur väljer vi orden så att ingen blir sårad eller kränkt?
 • Hur beaktas etik och integritet och hur behandlas detta rättsligt?
 • När kan man bli anmäld och vad innebär Lex Sarah och Lex Maria?

Kursen är indelad i 8 filmer à 15-20 minuter som avslutas med några quizfrågor där du får repetera det du har lärt dig.

Annika Staaf är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika Staaf

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.