En Piku OnDemand-utbildning

GDPR med uppdateringar och senaste nytt

Tid: 2 tim 30 min

Utbildare: Mathias Kågell-Landgren

GDPR-arbetet får inte ta slut

Det är snart tre år sedan GDPR började gälla för offentliga verksamheter. Men det är en sak att göra det grundläggande arbetet, och en annan att efterleva de ambitionerna. Det är nu hög tid att gå igenom hur er behandling av personuppgifter faktiskt har fungerat!

GDPR är en tvingande lagstiftning som berör alla bolag, myndigheter och organisationer. Om ni behandlar personuppgifter är ni skyldiga att se till att detta sker enligt lag och föra dokumentation kring er hantering. Detta är inte något som kan ses över en gång och sedan lämnas för vinden – det är av största vikt att man löpande kontrollerar och säkerställer att behandlingen görs på ett säkert och lagenligt sätt.

Har ni kontroll på behandlingen av personuppgifter? Vet medarbetarna tillräckligt för att hantera uppgifterna rätt? Uppdatera er på det senaste inom GDPR med denna onlineutbildning!

På utbildningen repeterar vi det allra viktigaste i GDPR och går därefter grundligt igenom lagstödet för behandling av personuppgifter i offentliga verksamheter. Efteråt vet ni hur ni ska hantera information i er verksamhet och är redo att ta er an eventuella problem i framtiden.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom följande:

Om förvaltningslagen:

 • Repetition av GDPR
  - Syfte och tillämpningsområde
  - De sex dataskyddsprinciperna
  - Rättslig grund – fördjupande diskussioner sker under dagen
  - Registrerandes rättigheter
 • Huvudsakligt innehåll för dagen
  - Det rättsliga ramverket för GDPR i offentlig verksamhet: genomgång av samtliga lagliga grunder
  - Särskilt om samtycke i offentlig verksamhet – varför det är en dålig idé…
  - Implementering av dataskyddsarbete – hur gör man?
  - Organisation
  - Styrdokument
  - Rättsfallsrapsodi
  - Schrems II – vad är det och hur påverkar den domen svensk offentlig verksamhet?

Mathias Kågell-Landgren är biträdande jurist och har tidigare arbetat som utredare inom Kriminalvården och som kommunjurist i Ronneby. På dagens utbildning delar han med sig av sin expertis om GDPR-omställningens teori och praktik till dig som deltar!​

Mathias Kågell-Landgren

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.