En Piku OnDemand-utbildning

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Tid: 2 tim 30 min

Utbildare: Annika Staaf

Uppdatera dig på ny och kommande lagstiftning!

Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Sedan den 1 juli 2020 har det införts regler i Brottsbalken som anger att hedersmotiv ska räknas som en försvårande omständighet vid påföljdsbestämning. Regler om barnäktenskapsbrott och utreseförbud med syftet att förhindra att barn lämnar landet för äktenskapsresor eller könsstympas infördes samtidigt (Prop. 2019/20:131). Ett sådant utreseförbud utgör dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass, och det är socialnämnden i barnets hemkommun som från och med nu ska ansöka om sådana förbud hos förvaltningsrätten.

Socialtjänsten har länge haft ett överordnat ansvar för att barn som bevittnar våld får adekvat skydd och stöd, men det har hittills inte varit straffbart att låta sitt barn bevittna våld. Från och med den 1 juli 2021 införs dock brottsrubriceringen barnfridsbrott som gör det straffbart att låta ett barn bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relationer. Kopplat till olika former av barnfridsbrott återfinns även rätten till skadestånd, och dessutom utvidgas uppdraget som särskild företrädare för barn med syftet att förstärka barnets rättigheter i sådana situationer.

Dessutom förbereder riksdagen lagändringar med syftet att kriminalisera hedersvåld och ge det en egen brottsrubricering (SOU 2020:57). Delar av utredningens förslag innehåller straffskärpningar av grova fridsbrott och kvinnofridsbrott samt kontaktförbud vilka föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2022.

Med andra ord är det hög tid att du som arbetar med barn i utsatta situationer uppdaterar dig på de nya och kommande lagändringarna. Välkommen med din beställning av denna onlineutbildning med Annika Staaf!

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom följande:

Om förvaltningslagen:

  • Juridiska utgångspunkter, hedersvåld och förslagen för framtiden.
  • Hur berörs socialtjänst och hälso- och sjukvård?
  • Lagstiftning om barnfridsbrott
  • Tillämpning och praxis av bestämmelserna

Annika Staaf är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika Staaf

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.