En Piku OnDemand-utbildning

Rättsliga uppdateringar för socialtjänsten

Tid: 2 tim 35 min

Utbildare: Annika Staaf

Högaktuell föreläsning för socialtjänstens personal

Varje år revideras flera lagar, förordningar, allmänna råd och andra riktlinjer som påverkar socialtjänstens arbete, samtidigt som nya föreskrifter också tillkommer. Vet du vad som gäller just nu?

Som tjänsteperson inom socialtjänsten har du ett viktigt och tidskrävande uppdrag som gör att du kanske inte har tid att hålla dig uppdaterad på alla rättsliga förändringar. Därför är du varmt välkommen på denna föreläsning som tar upp de viktigaste förändringarna du behöver ha koll på just nu!

Vi fokuserar på de mest betydelsefulla aktuella ändringarna och förslagen samt hur de påverkar eller kommer att påverka socialtjänstens arbete i praktiken. Vi kommer även att gå igenom och diskutera nya vägledande avgöranden som påverkar rättspraxis och även andra avgöranden som kan vara betydelsefulla att känna till. Det finns även tid för en genomgång av hur du kan söka mer information om tolkning och tillämpning av olika rättsliga förändringar.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst och andra som kommer i kontakt med socialrättsliga frågor.

Innehåll

Under föreläsningen går vi igenom följande:

  • Genomförda lagändringar under senare tid.
  • Vilka nya förslag med relevans för socialtjänstens arbete är beslutade eller under beredning?
  • Förändringarnas konsekvenser i teori och praktik
  • Rättsliga avgöranden med betydelse för socialtjänsten – vad gäller just nu?
  • Kort sammanfattning, frågestund och utvärdering av dagen.

Annika Staaf är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika Staaf

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.