En Piku OnDemand-utbildning

Nya upphandlingsregler från 1 februari 2022

Tid: 3 tim

Utbildare: Per-Ola Bergqvist

Ett förenklat upphandlingsregelverk

I november 2021 antogs propositionen ”Ett förenklat upphandlingsregelverk” av riksdagen. Detta innebär att upphandlingar som påbörjas efter den 1 februari 2022 kommer att omfattas av ändringar i lagstiftningen.

Ändringarna kommer att gälla för upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar och bygger till största del på ovan nämnda proposition (2021/22:5). Lagarna som uppdateras är Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och Lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Du som arbetar med upphandlingsfrågor kommer alltså att behöva följa nya regler från och med februari, så det är viktigt att du är uppdaterad på den nya lagstiftningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till upphandlare, verksamhetsansvariga, chefer, jurister samt andra tjänstemän som kommer i kontakt med frågorna samt förtroendevalda.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

  • Två helt nya kapitel införs i LOU och LUFS – vad innehåller dessa och vad ställer de för krav på dig som upphandlare?
  • Vad betyder och innebär det att kopplingen till regelverket över tröskelvärdena försvinner – bl a till ramavtal – och att kravet på elektronisk kommunikation tas bort?
  • Vilka konsekvenser har det att skyldigheterna avseende onormalt låga anbud och uteslutningsgrunder tas bort?
  • Vad innebär det att upphandlande myndigheter och enheter ska få göra en ”dialog” med en eller flera leverantörer under pågående upphandling?
  • Vilka blir de nya direktupphandlingsbeloppen för LOU, LUF och LUFS?
  • Helt ny bilaga 2 – vad gäller speciellt för sociala och andra särskilda tjänster? Vilka gränsvärden blir det här?
  • Vad innebär det i teori och praktik att direktupphandling under vissa förutsättningar får användas i samband med att en upphandling eller ett avtals giltighet överprövas?
  • Direktupphandlingar under direktupphandlingsbeloppen och tilldelning av kontrakt baserat på ramavtal behöver inte efterannonseras – praktiska konsekvenser och hur påverkar detta processen?

Per-Ola Bergqvist, advokat och expert på offentlig upphandling.

Per-Ola Bergqvist

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.