En Piku OnDemand-utbildning

Hot och våld i offentlig sektor

Tid: 3 tim

Utbildare: Stefan Sandström

Utbildning för skolpersonal, övriga tjänstepersoner och förtroendevalda

I mötet mellan medborgare och myndighet kan situationen ibland bli hotfull. Hur kan du som tjänsteperson eller förtroendevald förebygga sådana situationer och agera rätt när de uppstår? Hur kan det upptrappade skolvåldet motverkas? Hur kan ni jobba förebyggande med gärningsmannaprofil?

Inslag av hot och våld förekommer tyvärr ofta gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner, t.ex. då ett ärende eller beslut krockar med medborgarens vilja. För att undvika att det spända läget blir hotfullt eller i värsta fall våldsamt, är det viktigt att både förebygga och veta hur man hanterar sådana situationer rätt.

Grovt våld i skolan blir allt vanligare

Det kan rikta sig från elever till lärare, men kan även gälla mellan elever. På denna utbildning görs och presenteras analyser av senare tidens dåd. Vi presenterar även en gärningsmannaprofil som hjälper till att identifiera gärningsmän innan någonting händer. Denna profil är ett viktigt instrument i det avgörande förebyggande arbetet och ger möjlighet till att agera när något akut är på gång.

Under denna inspelade utbildning fokuserar vi på bemötandets kraft i att trappa ner aggressiviteten i kommunikationen och hur du kan uppnå en bas för konstruktiv kommunikation och problemlösning. Efter utbildningen kan du känna dig tryggare och avväpna en potentiellt hotfull situation innan den går för långt.

Målgrupp

Utbildningen är mycket användbar för alla som i sitt arbete riskerar att möta hotfulla personer och situationer, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

  • Hur uppstår våldet, vilka neurologiska orsaker ligger bakom? Hur kan du undvika att de aktiveras?
  • Mötet med aggressiva och våldsbenägna personer kretsar kring 5 olika mönster av känslor och tankar.
    Vilka är mönstren?
    Hur kan du trappa ner dem och föra mötet in i kontakt och konstruktivitet?
  • Grovt våld i skolan
    Gärningsmannaprofil ett viktigt instrument
  • Eventuella frågor från deltagarna

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och har mer än 35 års erfarenhet av att hålla utbildningar om hot, våld, bemötande och metoder för att undvika en upptrappning av konfliktfyllda situationer. Han är också författare till flera böcker i ämnet.

Stefan Sandström

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.