En Piku OnDemand-utbildning

Mot våld i nära relationer: Med fokus på verktygen

Tid: 5 tim 30 min

Utbildare: Ulrika Rogland, Nils Öberg m.fl.

Inspelad konferens med fokus på verktyg för att stödja offren och för att förebygga våld i nära relationer.

Den här konferensen fokuserar inte på VAD våld i nära relationer är, utan på VERKTYGEN;
– Vad kan kommuner göra annorlunda för att stötta offren och förebygga våld i nära relationer?
– Hur kan kommuner effektivisera sitt arbete och samtidigt höja kvaliteten och värdet för både offer och förövare?

4 fokusområden
4 inspiratörer
4 expertpaneler

Välkommen att ta del av denna inspelade konferens med Sven-Erik Alhem, f.d överåklagare, som moderator.

Maria Rashidi och Elisabet Omsén, Maria är ordförande I Kvinnors Rätt, en parti- politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Elisabet är frilansjournalist som skrivit Marias biografi ""Bränd frihet"". Tillsammans föreläser de utifrån Marias personliga berättelse och mångåriga yrkeskunskap om hedersfrågor i Sverige.

Maria Rashidi och Elisabet Omsén

Asal Narimani, verksamhetsutvecklare våld i nära relation, Brottsofferjouren Sverige. Lång erfarenhet av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i relation och arbetar även med utbildning samt föreläser inom området. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger med- mänskligt stöd och information om rättsprocessen till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Asal Narimani

Gerd Eriksson Holmgren chef för enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad. Enheten stöttar bland ann darbetare som utsätts för våld hemma.

Gerd Eriksson Holmgren

Ditte Brorson, psykolog, arbetar för organisationen ""Lev uden vold"". Genom många samtal med människor som utövar våld har Ditte fått stor kunskap om ”våldets väsen”; om varför förövare använder våld mot sina nära och om hur man kan hjälpa dem att sluta. Ditte menar att våld i nära relationer inte främst är ett relationsproblem, utan ett personligt problem hos den som är våldsam, och att det därför är viktigt att arbeta med förövarna.

Ditte Brorson

Nils Öberg, generaldirektör vid Försäkringskassan. Nils var tidigare generaldirektör vid Kriminalvården där han utsågs till regeringens särskilda utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld; ett arbete som ligger till grund för ny lagstiftning kring våld i nära relationer. Nils har även tjänstgjort i Europeiska kommissionen, inom Säkerhetspolisen och på Justitiedepartementet.

Nils Öberg

Ulf Calvert leg. psykolog, operativt ansvarig för Välj att sluta/Manscentrum. Välj att sluta är en nationell telefonlinje som vänder sig till våldsutövare. Syfte med telefonlinjen är att bemöta, motivera och hänvisa till behandling. Ett första steg i en förändringsprocess mot ett liv utan våld.

Ulf Calvert

Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, NOA, för brottsområdet brott i nära relation inom polisens nationella verksamhet. Erika har varit chef i Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten i 10 år i Stockholm Nord och även under några år verksamhetschef för ett kommunalt skyddat boende i Norge för ca 80 kvinnor och 80 barn boende varje år.

Erika Gyllenswärd

Annika Staaf är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika Staaf

Ulrika Rogland, advokat, tidigare domare och åklagare. Ulrika har sedan 2017 en egen advokatbyrå i Malmö. Hon är specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott och brott mot barn samt vårdnadstvister. Ulrika deltar ofta i debatter.

Ulrika Rogland

Balqis Lamis Khattab, född och uppvuxen i Malmö, har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar i riskzon. Genom sitt arbete möter hon många som utsatts för våld i nära relationer och även hedersrelaterat våld och förtryck. Balqis har fått flera utmärkelser, bl.a Årets Eldsjäl, Engagemang Malmö och Skånes mest företagsamma människa.

Balqis Lamis Khattab

Pernilla Ouis, professor och fil.dr i humanekologi, lektor i socialt arbete och docent i hälsa och samhälle med inriktning på etniska relationer. Hennes forskningsområden är kön och hedersrelaterat våld och sexualitet bland muslimer; sexuell hälsa i ett globalt perspektiv.

Pernilla Ouis

Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och medryckande energi som föreläser runt om i landet! Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och bemötande inom vården. Anna är legitimerad gymnasielärare, men har även arbetat som undersköterska och tolk, och har mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete. Hon är författare till nio olika böcker om bl.a. om hur det är att åldras i ett främmande land.

Anna Melle

Vladimir Ahmed, grundare av 6-stegsprogrammet ”Vi är Sverige"", en metod där nyanlända kan prata om det obekväma – på ett bekvämt sätt. Vladimir använder sina egna erfarenheter för att öka förståelsen för hur maktstrukturer utifrån uppväxtvillkor ter sig och hur känslan av maktförlust hos män hänger ihop med inkluderingsprocessen.

Vladimir Ahmed

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.