En Piku OnDemand-utbildning

Nya regler mot våld och hedersrelaterade handlingar som drabbar barn

Tid: 2 tim 40 min

Utbildare: Annika Staaf

Nya regler från 1 juni och 1 augusti 2022!

Den 1 juni samt den 22 augusti 2022 trädde flera bestämmelser i kraft som ska skydda barn från hedersvåld, andra hedersrelaterade handlingar och tvångsgifte. Uppdatera dig på ändringarna med denna inspelade föreläsning!

Den 1 juni 2022 uppdateras bestämmelserna som ger brottet hedersförtryck en ny beskrivning och den 1 augusti 2022 ändras och förstärks bl.a. skrivningarna i skolans läroplaner avseende hedersvåld och annat förtryck. Du som jobbar nära barn i exempelvis skola, socialtjänst eller på fritidshem har nu chansen att uppdatera dig på ändringarna och förhindra att fler barn far illa, genom denna inspelade föreläsning med Annika Staaf.

Under utbildningen går vi igenom aktuella lagändringar som trätt i kraft för att förhindra hedersrelaterade handlingar riktade mot barn, med särskilt fokus på de nya bestämmelserna från juni och augusti 2022. Vi går även igenom hur socialtjänst, skola och andra insatser kan samverka och agera vid misstanke om att barn far illa genom exempelvis hedersvåld, resor för tvångsgifte och annat förtryck.

Målgrupp

Utbildningen är för personal i skola och fritidshem samt de delar av socialtjänst som arbetar med barn och ungdomar samt förtroendevalda beslutsfattare i berörda nämnder.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom:

  • Juridiska utgångspunkter, våld, hedersvåld och annat förtryck, vad gäller efter regeländringarna?
  • Vi tar bl.a. upp följande aktuella propositioner och lagar:
    prop.2021/22:138
    SKOLFS 2021:5-9
    SKOLFS 2021:11
  • Lagstiftning om hedersvåld och om hur skola, vård och socialtjänst bör hantera misstänkt hedersvåld och annat förtryck
  • Diskussion om praktisk tillämpning av bestämmelserna, med utdrag från praxis

Annika Staaf är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika Staaf

Hur gör man?

På Svenska Vårds hemsida hittar du länk till såväl utbildningspaket som öppna utbildningar och konferenser.

1

Som medlemsföretag kontaktar du Ingrid Haraldsson via mejl till ingrid.haraldsson@piku.se för att bli ansluten till det digitala utbildningspaketet. Ange ”Svenska Vård” för att få det rabatterade priset.

2

Piku återkopplar till dig för att bekräfta en order eller svara på dina frågor.

3

Du får sedan uppge vilka e-postadresser som ska registreras för personlig inloggning.

4

När allt är beställt och bekräftat får ni tillgång till utbildningarna inom en vecka.