Personer i ett rum som diskuterar.

Vinnare av Årets företagare och
Årets medarbetare

 

Svenska Vård presenterar här vinnarna av Årets medarbetare
och Årets företag/stiftelsen/förening inom Svenska Vård.

 

Årets företag/stiftelse/förening

OCD-Centret

Årets företag blev OCD-centret med motiveringen:

OCD-centret har i 20 års tid erbjudit evidensbaserad behandling för tvångssyndrom som öppen heldygnsvård (OCD). Verksamheten är ett praktexempel på när det privata tillskapar något som helt uppenbart behövs i samhället, men inte erbjuds i de offentliga systemen, nämligen en plats där man kan få arbeta fokuserat med en verksam behandling för en mycket funktionsinskränkande diagnos.

Vinnaren förärades med en glasstaty från Orrefors, blommor och ett stipendium på 5000 kr

Läs vår intervju med Claes Stjernqvist, verksamhetschef och legitimerad psykolog med inriktning KBT här:

 

Årets företag

Årets medarbetare

Karin Råberg

Årets medarbetare blev Karin Råberg med motiveringen:

Karin brinner för den enskildes delaktighet och ser alla utifrån deras unika behov och förutsättningar. Hon arbetar alltid utifrån evidensbaserade metoder och handleder sina kollegor på ett respektfullt och utvecklande sätt. I sin roll som kontaktperson är hon lyhörd och säkrar den boendes rätt till vård och omsorg i en trygg miljö. Karin är lyhörd i gruppen med sina kollegor och tillsammans har de skapat en personalgrupp som lugnt och metodiskt ger de boende rätt förutsättningar för att påverka sina liv.

Karin ser möjligheter hos alla och är starkt bidragande till den miljö som idag finns på Skåningegård Omsorg – en trygg miljö där alla ges möjlighet till ett självständigt liv

Läs den fina intervjun om Karin Råberg här.

Årets medarbetare

Årets företag/stiftelse/förening

 

OCD centret

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som sedan 2002 bedriver dygnet-runt-vård och behandling för personer

OCD-centret har i 20 års tid erbjudit evidensbaserad behandling för tvångssyndrom som öppen heldygnsvård (OCD). Verksamheten är ett praktexempel på när det privata tillskapar något som helt uppenbart behövs i samhället, men inte erbjuds i de offentliga systemen, nämligen en plats där man kan få arbeta fokuserat med en verksam behandling för en mycket funktionsinskränkande diagnos.

Läs vår intervju med Claes Stjernqvist, verksamhetschef och legitimerad psykolog med inriktning KBT

Läs intervjun →

OCD centret

Bergslagsgården i Ängelsberg

Bergslagsgården startade sin verksamhet i februari 1969 och har utvecklat en psykosocial behandlingsmodell som syftar till att långsiktigt rehabilitera människor med en psykiatrisk sjukdomsbild. Rehabiliteringen bygger på olika steg i en vårdkedja, från en intensiv omvårdnad i enhetens huvudbyggnad via en gruppbostad till boende i egna lägenheter.

Målet med rehabiliteringen är att vårdtagarna skall utveckla basala psykosociala funktioner för att kunna leva ett mer självständigt liv på sin hemort. För de vårdtagare som stannar upp i utvecklingen finns möjligheten för ett mer permanent boende, med avpassade omvårdnadsinsatser för att upprätthålla en god livskvalitet.

Läs vår intervju med Sebastian Eriksson som är ägare av detta anrika familjeföretag.

Läs intervjun →

 Bergslagsgården i Ängelsberg

Skolberga HVB

Skolberga är ett familjärt HVB-hem i idylliska Rönninge, strax utanför Stockholm. De erbjuder kvalificerad KBT‐inriktad vård och behandling för vuxna personer med psykiatrisk funktionsnedsättning, med eller utan missbruksproblematik.

Deras värdegrund bygger på ledorden kvalitet - samarbete - delaktighet. De anser att kvalitet är vägen till framgång och använder därför bara evidensbaserade metoder som bygger på samarbete och delaktighet.

De har totalt 25 vårdplatser fördelat på två grupper.

Läs vår intervju med Lotta Stenhardt som är ägare av detta familjeföretag.

Läs intervjun →

Skolberga HVB

Årets Medarbetare 2023

Viktor Lundberg & Anton Lyberg, WeMInd HVB

Motivering: Viktor och Anton har de senaste åren på ett mycket förtjänstfullt sätt tagit sig an rollerna som biträdande föreståndare i varsin enhet på WeMind Gålö och var för sig skapat arbetsgrupper/avdelningar som präglas av omtanke om både personal och ungdomar. Denna miljö är en förutsättning för att kunna ge den vård som ungdomarna är placerade för att få och i samband med Viktor och Antons engagemang har vi sett en ökad följsamhet och fler lyckade placeringar i respektive enhet. De nomineras tillsammans då de tillträdde samtidigt i en omorganisation och har skapat och utvecklat både rollerna och verksamheten som ett gemensamt projekt med varandra som outtröttliga bollplank och stöd.

Karin Råberg, Skåningegård Omsorg AB

Motivering: Karin Råberg är anställd som stödpedagog och samordnare på Skåningegård Omsorg AB i Växjö. Karin började sin anställning i företaget under år 2021 och har sedan dess gjort stor skillnad. Skåningegård Omsorg är ett LSS-boende för vuxna med 26 platser inom personkrets 1 och 2.

Karin brinner för den enskildes delaktighet och ser alla utifrån deras unika behov och förutsättningar. Hon arbetar alltid utifrån evidensbaserade metoder och handleder sina kollegor på ett respektfullt och utvecklande sätt. I sin roll som kontaktperson är hon lyhörd och säkrar den boendes rätt till vård och omsorg i en trygg miljö. Karin är lyhörd i gruppen med sina kollegor och tillsammans har de skapat en personalgrupp som lugnt och metodiskt ger de boende rätt förutsättningar för att påverka sina liv.

Karin ser möjligheter hos alla och är starkt bidragande till den miljö som idag finns på Skåningegård Omsorg – en trygg miljö där alla ges möjlighet till ett självständigt liv.

Pernilla Åkesson, Fogdaröd Omsorg, vård och skola

Motivering: Pernilla arbetar som kvalitetskontroller på Fogdaröd. Hon ansvarar för att säkerställa att verksamheterna får ett bra stöd i att bedriva ett kundfokuserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Hon leder arbetet med att ta fram stödjande processer och strategier för kvalitetsarbetet samt följer upp arbetssätt och resultat gällande kvalitet.

Hon delar gärna med sig av sina erfarenheter och sin omfattande kunskap och hon ser ett stort värde i att nätverka för att sprida goda exempel och ett ökat lärande.

Då Fogdaröd har en bredd av verksamheter är det en utmaning att få kvalitetsarbetet att genomsyra hela organisationen, både gällande kultur och systematiska arbetssätt. Detta är något Pernilla dagligen strävar mot och i mångt och mycket lyckas med, då hon besitter ett stort kunnande i kombination med en god samarbetsförmåga.

Pernilla lyckas också att gå från ord till handling och med sitt smittande engagemang och mod motiverar hon andra att göra det samma.

Pernilla är en enastående medarbetare som verkligen gör skillnad och skapar mervärde för såväl kunder som kollegor.