Personer i ett rum som diskuterar.

Årets nomineringar 2023

Årets nomineringar 2023

Nominera årets medarbetare och årets företag/stiftelse/förening inom Svenska Vård
Vid Svenska Vårds årskonferens 2023 bankett kommer vi dela ut hedersutmärkelser till årets medarbetare och åretsföretag/stiftelse/förening inom Svenska Vård.

Vi på Svenska Vård önskar nu få in nomineringar till dessa utmärkelser. För att kunna bli nominerad vill vi få in en motivering kring på vilket sätt den nominerade lever upp till Svenska Vårds värdegrund.

Vinnarna får förutom äran en premie på 5 000 kr och diplom. Vinnarna kommer även bli presenterade på Svenska Vårds hemsida och i artiklar som sprids i mediala sammanhang.

Vi kommer lotta ut 2 Trisslotter till fem personer av de som lämnar in en nominering till Årets medarbetare och Årets företag/stiftelse/förening inom Svenska Vård

 

Årets Medarbetare

I kategorin årets medarbetare går det att nominera en medarbetare som är anställd på ett företag/stiftelse/förening som är medlem i Svenska Vård och som visat stort engagemang och som

  • upprätthåller en professionell hållning, vilket innebär att alltid ha vård och omsorgstagaren bästa för ögonen samt att hålla isär arbetet och den privata sfären.
  • skapar en god arbetsmiljö.
  • motverkar diskriminering i alla former.
  • såväl inom som utom tjänsten låter sitt handlande genomsyras av de värderingar som uttrycks i Svenska Vårds värdegrund.

Årets företag/stiftelse/förening inom Svenska Vård

De utförare som är/blir medlemmar i Svenska Vård förbinder sig att arbeta utifrån vår antagna värdegrund. Dokumentet ska fungera som en vägledning för värdegrundsarbetet inom varje företag/stiftelse/förening inom Svenska Vård som en grund för egna etiska riktlinjer.

I kategorin årets företag/stiftelse/förening inom Svenska Vård går det att nominera juridisk person som är medlem i Svenska Vård och som genomfört specifika insatser för att förbättra värdegrundsarbetet under året som gått.

Vad är värdegrund?

Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning. Ett antal lagar och dokument styr också våra medlemmars verksamheter, bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso‐ och sjukvårdslagen (HSL).

Läs Svenska Vårds värdegrund här

Nominering