Tre studenter som sitter vid sina datorer

Öppna kurser och konferenser

Traumainformerad verksamhet

29 november 2022 9.00 – 12.00

Du som arbetar med människor kan möta personer som upplevt eller upplever trauma. På denna utbildning lär du dig förstå trauma och traumakopplat beteende, så att du kan agera rätt när du möter en traumatiserad person.

Assistans med kvalitet! (Del 1)

30 november 2022 13.00 – 16.00

Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Assistans med kvalitet! (Del 2)

26 januari 13.00 – 16.00

Att vara personlig assistent är ett förtroendeuppdrag som kräver insikt och empati. Med den här digitala utbildningen vässar du din kompetens och ditt assistansjobb kommer att bli ännu bättre och mer uppskattat!

Säker hemtjänst

1 februari 08.30 – 16.00

I hemtjänsten jobbar du ofta ensam och måste lita helt på dig själv i många fall. En besvärlig och hotfull situation kan uppstå där du kan behöva fatta snabba beslut. Här får du verktygen för att göra arbetssituationen i hemtjänsten tryggare.

Riskhantering i arbetsmiljön

16 mars 09.00 – 16.00

Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller avlida av jobbet. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. Riskhantering i arbetsmiljön behöver därför utföras systematiskt och planerat.

Övriga öppna kurser och konferenser

Medlemsföretag anmäler deltagare till Piku Utbildningars öppna kurser och konferenser

Ange i anmälan ”Svenska Vård” för att erhålla rabatten på 30%.

Vid frågor och beställningar sker all kontakt direkt med Piku Utbildningar

Mejl: info@piku.se

Telefon: 0733-530094