Två personer som håller händer.

HSL-nätverk LSS

Tema

HSL-nätverk LSS

Till vem vänder sig nätverket: Ägare, chefer, ledningsfunktioner i Svenska Vårds medlemsverksamheter inom LSS som är eller kommer att bli registrerade vårdgivare.

Innehåll

Under de senaste åren har allt fler fristående vård och omsorgsverksamheter registrerat sig som vårdgivare. Detta utifrån förändringar i regioner och kommuner gällande tolkning av vem som ska ha vårdgivaransvaret för personer som bor i bostad med särskild service i enskild verksamhet.

Svenska Vård ser att HSL- frågorna blir allt mer komplexa och det behövs specialiststöd i att tolka vad som gäller och även hitta “best practise” hur en enskild utförare av vård och omsorg kan lösa HSL ansvar.

Därmed startar Svenska Vård nu upp HSL-nätverk LSS. Vi börjar den 1 mars med ett uppstartsmöte.

Som spetskompetens till nätverket har Svenska Vård värvat Leg SSK Karin Winther.

Vem är Karin Winther: Karin Winther är i grunden distriktssköterska och har nu ett helt arbetslivs erfarenhet av svensk vård och omsorg. De senaste tio - femton åren har Karin arbetat med att HSL-frågor i privat vård mer eller mindre på heltid. Karin har bland annat varit VD för fd.Bellstasunds Omsorger , arbetat som konsult inom HSL-frågor , varit Verksamhetschef HSL & MAS i fd.Solhagagruppen , MAS i Gnesta kommun samt MAS & Verksamhetschef HSL i Team Olivia. Karin är därmed, utöver sin spetskompetens, väl förankrad i Svenska Vård och har arbetat i flera av medlemsverksamheterna.

Karin kommer att delta i de digitala nätverken och även finnas framöver som telefonrådgivning till Svenska Vårds medlemmar i HSL-frågor.

Varmt välkommen med digitalt 29 mars 8.30-10.00 (Incheckning från 8.15)


Karin Winther

Karin Winther