Personer i ett rum som diskuterar.

Årets pristagare 2024

Årets pristagare 2024

Årets medarbetare och årets företag inom Svenska vård har nu utsetts. Vid Svenska Vårds årskonferens 2024 bankett kommer vi dela ut hedersutmärkelser till årets medarbetare och årets företagare inom Svenska Vård.

Årets medarbetare

Anneli Mattsson

Läs artikeln här:

Årets  medarbetare

Årets medlemsföretag

Risingegårdens behandlingshem

Läs artikeln här:

Årets medlemsföretag

Vad är värdegrund?

Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning. Ett antal lagar och dokument styr också våra medlemmars verksamheter, bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso‐ och sjukvårdslagen (HSL).

Läs Svenska Vårds värdegrund här