Kvinnlig lärare som håller i utbildning

Kort om Piku utbildningar

Vad är Piku utbildning?

Piku AB har sedan start 2001, specialiserat sig på utbildningar, konferenser och studieresor för politiker och tjänstepersoner, chefer och medarbetare i offentlig sektor och offentligfinansierade verksamheter.

Idag är Piku Utbildningar ”det lilla företaget med den stora verksamheten”, och utbildar ca 10 000 personer per år i hela landet.

Piku Utbildningar har dels s k Öppna utbildningar i kalendariet på hemsidan, dels Uppdragsutbildningar där vi förlägger utbildningar på uppdrag av kommuner, regioner, förvaltningar, branschorganisationer eller företag. Utbildningarna kan genomföras på plats, livesändas eller som Blended Learning (där vi kombinerar inspelade utbildningar med insatser hos kund).

Sedan 2019 erbjuder Piku Utbildningar även Digitala utbildningar, antingen livesända eller inspelade. De inspelade beställs ofta i olika utbildningspaket för olika yrkeskategorier som t ex Svenska Vård paketet.

Inspelade utbildningar efterfrågas allt mer som ett genomförbart upplägg för utbildning av medarbetare och chefer. Fördelarna är många, inte minst priset.

Pikus utbildningspaket är årsabonnemang där kunden har obegränsad tillgång till utbildningarna under valfri 12 månadersperiod. De flesta öppna utbildningar spelas också in och kan tillhandahållas på Piku Ondemand i efterhand.

Piku är mer än ”bara utbildningar”. De gör också temakonferenser 1-2 dagar runt om i landet och studiresor.

Nästkommande Studieresa är till Taiwan maj 2023 där hälso- och sjukvårdspolitiker, chefer i offentliga och privata verksamheter samt forskare ska få möjlighet att studera världens näst bästa sjukvård.

Piku är huvudleverantör av Svenska Vårds utbildningar under avtalsperioden. Branschorganisationen Svenska Vård är inte ansvarig för ramavtalets delar när medlem avropar. Det är den avropande medlemmen som förbinder sig att följa ramavtalets innehåll.

Kvinna som sitter vid datorn och studerar