Två personer håller i telefoner.

Omvärldsbevakning

Påverkan

Sjukvårdspersonal som kör patient i rullstol

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera möjligheten för personer i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Det är av yttersta vikt att även personer inom LSS får samma möjligheter och rättigheter som alla samhällsmedborgare. Lika vård för alla.

Personer som står och pratar med varandra

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Regeringen gav i oktober 2021 IVO i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Kvinna kramar om ett barn

Vad IVO sett 2021?

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer.

Flera personer som pratar med varandra vid ett fönster

Nätverk svåra personalärende

Den 11 februari var träffades cirka 15 medlemmar digitalt för ett frukostmöte om "Svåra personalärenden".

Två personers händer med en ipad

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Den 2/2 träffades sex av våra medlemsverksamheter till ett digitalt nätverk gällande aktuella upphandlingar inom LSS.

Närbild på en hand som en person håller ut för att förklara något under en föreläsning.

Nätverksmöte KFSK

Kommunförbundet Skåne kallar i slutet av november till träffar gällande de pågående upphandlingar som är på väg att avslutas under 2022.

En mikrofon mot en blå bakgrund.

Paneldebatt Riksdagen

Ett evenemang av Företagarnas branschförening, där Svenska Vård är medlem som förbund.

En kvinnling sjuksköterska talar med en manlig patient vid ett skrivbord.

Ändamålsenliga ersättningsmodeller i primärvården

Den 26 januari bjöd SKR:s projektgrupp för kontinuitet och fasta kontakter in Svenska Vård tillsammans med våra branschkollegor Famna och Vårdföretagarna för till ett samråd gällande nationella ersättningsmodeller i primärvården. På länken nedan kan du som medlem ta del av PP och sammanfattning av träffen.

Aktuella upphandlingar vård, omsorg & behandling

Bostad med särskild service enl. SoL - ramavtal

Upphandlare: Region Gotland

Målgruppen vuxna med funktionsnedsättning. 1. Gotland - avser platser på Gotland. 2. Fastland - avser platser utanför Gotland. 3. Återhämtningsplatser - avser korttidsplatser på Gotland.

Bilagor: